Teletoner – Kserokopiarki Drukarki Serwis Tonery Kalisz

developrog2

Przesyłanie wiadomości e-mail (SMTP)

Aby wyświetlić ten ekran, należy kliknąć [E-mail Setting] – [E-mail TX (SMTP)] w zakładce [Network].

 1. Aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z urządzenia, wybrać [Enable] z listy rozwijanej [E-mail TX Settings].
 2. Wprowadzić adres serwera SMTP. Aby wprowadzić nazwę hosta, należy zaznaczyć pole wyboru [Please check to enter host name.].
 3. Aby zastosować SSL/TLS, wybrać [SMTP over SSL] lub [Start TLS] z listy rozwijanej [Use SSL/TLS] i jeśli to konieczne określić numer portu.
 4. Jeśli użytkownik chce zweryfikować certyfikaty połączeń poprzez SSL, powinien określić, czy sprawdzane mają być pozycje konieczne do weryfikacji.[Validity Period]: Umożliwia sprawdzenie, czy okres ważności certyfikatu jeszcze nie minął.[CN]: Umożliwia sprawdzenie, czy Wspólna nazwa (CN) certyfikatu jest identyczna z adresem serwera.[Key Usage]: Umożliwia sprawdzenie, czy certyfikat jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem zatwierdzonym przez wydawcę certyfikatu.[Chain]: Umożliwia sprawdzenie, czy łańcuch certyfikatu (hasło certyfikatu) nie zawiera błędu. Łańcuch jest sprawdzany poprzez odniesienie do certyfikatów zewnętrznych, zarządzanych przez urządzenie.[Expiration Date Confirmation]: Umożliwia sprawdzenie, czy certyfikat nie wygasł.
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadzić [Connection Timeout]i [Port Number].
 6. Aby ustawić maksymalną wielkość e-maila, wybrać [Limit] z listy rozwijanej [Maximum E-mail Size] i określić pojemność serwera.
 7. W przypadku korzystania z serwera POP przed autoryzacją SMTP, wybrać [ON] z listy rozwijanej [POP before SMTP].
 8. Jeśli to konieczne, określić w [POP before SMTP Time] czas oczekiwania od autoryzacji POP do rozpoczęcia przesyłania wiadomości e-mail.
 9. Aby zastosować autoryzację SMTP, wybrać [ON] z listy rozwijanej [SMTP Authentication].
 10. Określić ID użytkownika, hasło i domenę (nazwę domeny do autoryzacji SMTP).
 11. W przypadku gdy maksymalna wielkość przesyłanej wiadomości e-mail została ograniczona przez serwer poczty, zaznaczyć pole [Binary Division] i wprowadzić wielkość cząstkową w [Divided Mail Size].
 12. Kliknąć [OK]. Kliknięcie [Cancel] powoduje anulowanie ustawienia.
 13. Kliknąć [OK] na ekranie ukończonego ustawienia.
X